Quay phim sự kiện, phóng sự tại Đà Nẵng – Hội An – Huế. Khu vực miền Trung.

Nhận quay phim sự kiện khai trương, hội nghị, tiệc.. quay phim chuyên nghiệp giá thành tốt.